همینطور که میدونید این چند روزه داعش سعی کرده با چندین انتحاری سوراخ و روزنه ای رو ایجاد کنه برای رخنه و نفوذ به داخل فرودگاه نظامی طبقه ؛ ولی تا اکنون موفق نشده...

 

بشنوید داستانی دیگر ، از رشادت و دلاوری یک سرباز سوری دیگر

 

شهید استشهادی محمود عیسى الخطیب اهل طرطوس

 

توی یکی از همین حمله های انتحاریه وحوش داعش به سمت فرودگاه ، یکی از این خودروها در حال نزدیک شدن به محل مورد نظر برای انفجار و ایجاد روزنه ای برای نفوذ بود که این جوان برومند ، (اونجوری که متوجه شدم) برای ناکام گذاشتن این عملیات تعدادی نارنجک (نزدیک به دوازده تا یا بیشتر ) رو با خودش حمل کرد و در نهایت این خودرو ی انتحاری رو منفجر کرد ...

 

او خودش را فدای مردم و سرزمینش کرد ...

 

یاد شهید فهمیده ی خودمون افتادم ؛ بعضی وقتا مقایسه ی سرباز های سوری با سربازهای دیگه ی عرب که در حال حاضردر حال مبارزه هستند بعضی چیزهارو دوباره به یاد آدم میاره