بیجی یکی از شهرهای بسیار مهم عراق به شمار میرود و آزاد سازی این شهر از مدتها پیش مدنظر ارتش عراق بود و پس از آزادسازی آمرلی گمانه زنی ها برای حرکت به سمت جنوب و تکریت و یا بیجی بیشتر شد ....

پالایشگاه بیجی نیز در این چند ماهه اخیر بارها شاهد حملات گاه و بیگاه تروریستهای تکفیری داعش بود و همواره از نبود ثبات امنیت رنج میبرد .. آزادسازی بیجی امنیت نسبی را برای پالایشگاه این شهر به ارمغان می آورد .

لازم به ذکر است بیجی تقریبا خالی از سکنه شده و به جز بازمانده های داعش در بعضی مناطق ، باقیمانده ی نیروها از بیجی عقب نشینی کردند .

با اتمام کار بیجی عملیات آزادسازی تکریت نیز قوت بیشتری خواهد گرفت.