امروز نیروهای مقاومت موفق شدند با حمله ای غافلگیر کننده قراصی ، مزارع قراصی و خانطومان رو آزاد کنند .

تصاویر زیر مربوط به گزارش زنده ی علی شعیب هست که دقائقی پیش از خانطومان ارسال شد .

علی میگه خالدیه هم آزاد شده و فقط 2 کیلومتر با بزرگراه فاصله هست .