آمادگی مردم سوریه برای شروع مراسم خاکسپاری....
جزئیات هنوز مشخص نشده است.