متاسفانه محمد عدنان کلثوم یکی از یاران اصلی سهیل حسن به شهادت رسید .

تصاویر زیر مربوط به مراسم تشییع پیکر این شهید در مصیاف حماه ست .

روحش شاد و یادش تا ابد گرامی باد .