منیر الحکیمی، کارگردان تلوزیونی المسیره طی بمباران خانه اش در صنعا به همراه همسر و بچه ها شون به شهادت رسیدن.