عبدالباسط محمد فرمانده ی شعیطات در دیرالزور به شهادت رسید.
شعیطات قبیله ای سنی در شمال شرقی سوریه هستند که پس از تحمل رنجهای فراوان و قتل عام توسط داعش ؛ به ارتش سوریه پیوستند و پس از اموزش و تجهیز توسط ارتش ، به دفاع از کشور خود در برابر دواعش روی آوردند .

انصافا در دیرالزور هم بسیار مفید بودند و هستند و از دواعش تلفات بالایی گرفتند و میگیرند .

روحش شاد و جایش در بهشت باد .. انشاالله