💢اگر کسی بخواهد دعایش مستجاب شود باید که درآمدش حلال و طیب باشد و از حق الناس و مظالم عباد چیزی به گردنش نباشد. (بحار، ج 93، ص 321)