تصویر بردار شکبه المسیره پس از اینکه برای تصویربرداری از خانه های مسکونی هدف قرارداده شده توسط هواپیماهای ائتلاف عربی به محل حادثه رفت، در دور بمباران همان محله شهید شد.
این روش بمباران رو میشه اختراع سعودی ها و گروه های تکفیری نامید. اول با با انفجار کاری میکنن که مردم برای کمک جمع شن و بعد دوباره همون محل رو هدف قرار میدن.
حتی اگر یادتون باشه در سیستان بلوچستان هم همینطور عمل میکردن.