علی رشم از نیروهای عصائب اهل الحق عراق و خبرنگار شبکه العهد عراق که طی درگیریهای جرف الصخر زخمی شده بود ، به شهادت رسید

عکس همراه سردار عزیز ما

w3jra36eo2uvw7k162dn.jpg