شنبه دوم مرداد هزاران تن از شهروندان کابل زیر نام جنبش روشنایی دست به راهپیمایی گسترده زدند این راهپیمایی که از ده مسیر راه اندازی شده بوده مردم خواهان انکشاف متوازن، عدالت‌خواهی و محو فساد در افغانستان شده بودند، درحالی که ساعت از دو گذشته بود در چهار راه دهمزنک در مسیر حرکت تظاهرات کنندگان سه حمله انتحاری پی در پی صورت گرفت که در نتیجه بیش از 80 شهید و 242 زخمی تا کنون اعلام گردیده است.

بعضی‌‌ شاهدان عینی از پرتاب نارنجک نیز سخن میگویند، شدت عملیات چنان گسترده و وحشتناک بود که اجساد مردم در تمام خیابان پخش بود ...

جنبش روشنایی برای فردا راهپیمایی را تعطیل اعلام نموده است.

بسیاری از رهبران جهادی که در کنار دولت قرار گرفته بودند در راهپیمایی شرکت نکردن، راهپیمایی  مردمی بصورت خود جوش و بدون حضور مقامات کشوری و بزرگان بود .

این در حالی است که راه های منتهی به دهمزنک توسط کانتینر ها بسته شده بود انتقال شهدا و زخمی به بیمارستان ها با مشکلات فراوان روبرو شد.

هرچند که داعش در بیانیه ای مسئولیت این عملیات تروریستی را برعهده گرفت ولی نتیجه کمیسیون تحقیقات هنوز اعلام نشده و تا اعلام نتیجه باید صبر  کرد .

اخبار تکمیلی در پست های بعدی