اولین عملیات مشترک ی.پ.گ و ارتش آزاد سوریه در غرب کوبانی؛ 13 عضو داعش کشته شدند

اولین عملیات توسط اتاق عملیات مشترک 'برکان الفرات' متشکل از یگان های دفاع ی.پ.گ و گردان های ارتش آزاد سوریه علیه گروه داعش ساعت 1 ظهر امروز به وقت محلی در نزدیکی پل «قره قزاق» روی رود فرات در حومه غربی کانتون کوبانی، روژئاوا به انجام رسید.

به گزارش منابع محلی 7 تن از اعضای داعش در نتیجه انفجار اول و 6 تن دیگر در نتیجه درگیری های صورت گرفته کشته شده اند. به گزارش منابع ی.پ.گ این رقم 15 نفر گزارش شده است.

لینک : http://fs2.filegir.com/a7up/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%AC%D8%B3%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA_11-09-2014_%5BMACenlg9h_s%5D_%5Btag18%5D.mp4