دیروز در منطقه ی کاظمیه نزدیک میدان الکاظمی یک خودروی بمب گزاری شده توسط تروریست ها منفجر شد که متاسفانه منجر به شهادت 12 تن و بالای 30 نفر زخمی شد .