هرچی بگم کمه .. هرچی بگم کمه ... هرچی بگم کمه

 

کلیپ زیر مربوط به تیپ 93 عین عیسی هست که دو سرباز سوری به دست داعش اسیر شدند ...

داعشی ملعون یکی از سرباز هارو میشکه و از سرباز دیگه میخاد که بگه دولت السلام .. باقیه ...

ولی این جوان شجاع بجای گفتن باقیه ،،،، میگه والله لنمحیها و سپس شهید میشه

لینک 7 روزه : http://fs2.filegir.com/a7up/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A.mp4