ساخت ماکت بزرگ حرم حضرت زینب (س) . گذاشتنش وسط شهر برای نمایش.....ای جانم شیر بچه های قطیف