روز گذشته رزمندگان انصار الله در یک عملیات شناسایی دقیق و طی یک کمین موفق شدند ،سرهنگ عبدالله دحوان که به گفته ی سایتهای خبری هوادار هادی از فرماندهان عالی رتبه جبهه ی صرواح به شمار  می آمد را به همراه یک فرمانده نظامی دیگر به نام صالح محمد وهیط و همچنین یک نظامی دیگر به نام ابوعزام را به درک واصل کنند .

بنابه گزارش- غربا برس-(سایت هوادار هادی )  چند تن از نیروهای چریکی انصار الله با نفوذ به یک مقر فرماندهی  واقع در جاده صرواح مارب موفق شدند این فرمانده بلند پایه و همراهانش را به درک واصل کنند هرچند طبق معمول گزارشهای چنین سایتهایی اعلام شده که تمامی مهاجمان (رزمندگان انصارالله) کشته شدند،اما با توجه به اینکه به اعتراف همین سایت به دلیل صعب العبور بودن منطقه تا رسیدن قوای کمکی زمان زیادی سپری شده ،به احتمال زیاد این رزمندگان که موفق شده بودند ماموریت خود را به طور کامل انجام دهند ،صحیح وسالم به پایگاهشان بازگشتند .