مداحی به لهجه مازندرانی حاج اصغر صادق نژاد و فیلمبرداری حاج رحیم کابلی

در کانال تحولات ببینید : http://www.aparat.com/v/ZB0xh