دیدار رستم قاسمی مشاور معاون اول رئیس جمهور با بشار اسد در مورد کمک های ایران در زمینه های اقتصاد و چشم انداز توسعه ی همکاری ها و روابط بین دو کشور

رستم قاسمی از فداکاری ارتش و مردم سوریه در جنگ با تروریست ها و دفاع از خط مقاومت ستایش و تقدیر کرد ...