نیروهای داعش با پیشروی در شرق حمص مناطق مخرم فوقانی، ام والی و تل حسن را محاصره کردند

ارتش سوریه هم در حال تدارک ضد حمله از دشت المشرفیه است


amirarsalankhan