در خبرهای قنیطره به عملیات مغیرات الصبحای مسلحین و از دست رفتن چند منطقه اشاره شده بود ولی این تمام ماجرا نیست .

گاهی عدم آگاهی بعضی از منابع باعث بوجود آمدن اشتباهات محاسباتی میشود.

بیشتر پیشروی های مسلحین در قنیطره بر پایه ی خط تماس مسلحین با صهیونیست ها و پشتیبانی نظامی و لجستیکی اسراییل از مسلحین در برابر گروه های کوچک دفاعی ارتش در منطقه هست .

پس از این ماجرا نیروهای ارتش به سمت خط اول دفاع در نزدیکی جبا و تل الشعار و تل الکروم عقب نشینی کردند ؛ این دو بلندی بر کل منطقه و بر تمام مسلحین اشراف دارد.

 با اینکه مسلحین بر بلندی تل المسحره در نزدیکی مسحره مسلط شدند ولی این بلندی از اهمیت استراتژیک چندانی برخوردار نیست و هنوز زیر سیطره ی آتش یگان های ارتش هست.

فرماندهان مسلحین بعد از گرفتن چند روستا اعلام کردند که به اهداف تعیین شده ی عملیات مغیرات الصبحا رسیدند و پارو از این فراتر گذاشتند و ادعا میکنند که محاصره دمشق و رسیدن به دمشق دیگر در حال محقق شدن هست !!

اما کسانی که به منطقه آشنایی دارند و از پیچیدگی  جغرافیا سر در می آورند و در کل از چینش نیروهای ارتش سوریه از تل الشعار و تل الکروم تا بسعسع والکسوه وخان الشیح و عرطوز آگاهی دارند ؛ به خوبی میدانند که اینها سخنانی گزاف بیش نیست .... که متاسفانه برخی تعبیره از دست رفتن کامل قنیطره را بکار میبرند که درست نیست .

درگیری های آینده راحت نخواهد بود ، این را مد نظر داشته باشید که خط استحکامات دفاعی با در نظر گرفتن احتمال حمله ی دشمن صهیونیستی چیده شده و پیشرفت های مسلحین در مناطق بیشتر مدیون پمپاژ بیشمار نیرو از مرزهای اردن بوده .

در حال حاضر ارتش بر بلندی های اصلی قنیطره مسلط هست و نیروهای تیپ 90 به منظور تقویت و پشتیبانی بیشتر و کمک به مدافعان قنیطره ، بین روستای جبا و شهر الثوره پخش شدند.

در کل پیشروی به سمت دمشق بسیار سخت و ناممکن به نظر میرسد و ارتش توانایی این را دارد که با حملات هوایی و مشابه آنچه که در حماه شاهد آن هستیم مسلحین را زمین گیر کند مگر اینکه تمام نیروهای سوری در این جبهه شکست بخورند و در جبهه ی پشتی هم  نیرویی برای دفاع از دمشق باقی نمانده باشد !