صبح امروز حمله ی تروریست ها به اوتوبوس مسافری مسیر داما -عریقة منجبر به شهادت 5 نفر و زخمی شدن 9 نفر از مسافران اتوبوس شد ...