کشته شدن فرمانده ی گردان عملیات ویژه ی مسلحین

خالد السلطی فرمانده ی گردان یحیی السلطی از توابع تیپ عملیات ویژه 22 ارتش آزاد در ریف درعا در روستای الطیبة به دست افراد ناشناس ترور شد

 

جزییات بیشتری از این ماجرا منتشر نشده ولی با توجه به برنامه ی ترور فرماندهان که توسط داعش و مسلحین انجام میشه ، بعید نیست کار داعش باشه ...