شهر خطاب و همچنین مقر زرهی ارتش سوریه موسوم به رحبه دبابات یا پایگاه تانک ها به تصرف ارتش سوریه دراومد و درگیری ها برای تصرف زاغه مهمات خطاب ادامه داره.

از دو ماه پیش به این سو، جبهه النصره که مقر فعالیتش در مثلت سرطانی ریف حماه مورک-کفرزیتا-لطامنه بود به خطاب حمله کرد و به تدریج با تصرف ارزه،خربه الحجامه،زور بلحسین،زور القصیعیه و شرعایا به دروازه های شهر حماه رسیده بود.

پیشروی جبهه النصره تا دو هفته پیش که سهیل حسن فرماندهی نظامی استان حماه رو در دست گرفت ادامه داشت . از دو هفته پیش معادله تغییر کرد و ارتش سوریه ضمن سد پیشروی جبهه النصره شروع به بازپس گیری مواضع از دست رفته کرد.

الان جبهه النصره هرچی رو که طی دو ماه گذشته طی به قول خودش "غزوه بدر الشام کبری" به دست آورده بود از دست داد. مطمئنا از الان به بعد ارتش سوریه دست بالا رو در ریف حماه شمال غربی خواهد داشت.

تهدید از شهر حماه و فرودگاه نظامی حماه برداشته شد، ارتش سوریه در جبهه بطیش و جنوب حلفایا ابتکار عمل رو به دست آورد و قدرت عملیاتی جبهه النصره برای حمله مجدد به محرده بسیار کاهش پیدا کرد.

منبع پیج فعال سوریه