به گزارش دیده بان حقوق بشر

جبهه النصره با جمع آوری بیشاز 1500 جنگجو و تجهیزات سنگین پس از تسخیر شهر حلفیا در 25 کیلومتری شما غرب حماء خودش را آماده حمله به شهر مسیحی نشین محرده میکند

گفته میشود شخص ابو محمد الجولانی فرمانده جبهه النصره این حمله را رهبری میکند

 

در صورت تصرف محرده یکی از راه های اصلی انتقال تجهیزات از بنادر غربی سوریه به حماء قطع میشود

با تشکر از amirarsalakhan