همانطور که میدانید در جوبر ارتش از حملات گسترده هوایی و توپخانه ایی به مواضع مخالفین استفاده میکنه.گفته میشه در این حملات ازدو سلاح جدید استفاده میشه...
بمبهای نفوذ کننده ضد پناهگاه و باند BeTAB-500
و
راکت انداز M-30 Smerch
بمبهای ضد استحکامات توسط جنگنده های سوخو 27.25.24.22 و میگ 21.27.29 و ... حمل میشه .
این بمب بعد از اصابت به هدف و نفوذ در اون منفجر میشه و دارای مدل مجهز به کلاهک خوشه ایی هست ...

Aminor عزیز