جوبر امروز شاهد بمباران شدید جنگنده ها ی ارتش بود.
یه شهر اندازه ی جوبر در زیرش هست و مسلحین با استفاده ار تونل ها ، نبرد رو بسیار سخت کرده اند

این هم لینک کلیپ کوتاه بمباران جوبر :

http://fs2.filegir.com/a7up/10583388_688184737934603_1124590513_n.mp4