در هفته های اخیر بیشتر درگیری های ریف حماه ، بخصوص ریف شمالی حماه به نفع ارتش بوده هرچند که در پاره ای از اوقات مسلحین ضد حمله های موفقی زدند ولی در کل وضعیت با پیشروی های مداوم به نفع ارتش سوریه هست .

 

با پیشروی مسلحین در حلفایا و نزدیک شدن به محرده ؛ کم کم وضعیت حماه و فرودگاه حماه داشت خطرناک میشد که با مدیریت ارتش و کمک حزب الله و تسخیر بلندی تل ناصریه و مناطق اطراف ورق بازی به نفع ارتش برگشت ..

تسخیر مناطق بین حماه تا محرده به قدری مهم و استرتژیک بود که مسلحین یکی پس از دیگری مجبور به ترک مناطق و عقب نشینی به سمت شمال شدند و این امکان رو به ارتش داد تا خودشو به خوبی ترمیم کنه . البته نقش پررنگ نیروی هوایی سوریه رو نباید نادید گرفت.

در حال حاضر دست ارتش برای انتخاب تاکتیک حمله و مانور کاملا باز هست . با توجه به محل استقرار یگان های ارتش و خط تماس با مسلحین به طور عمده پیشروی ها میتونه از سه جهت شکل بگیره و یا ترکیبی از حالت های مختلف حمله و فریب.( بسته به قدرت عملیاتی فرماندهان سوری داره)

 

شهرهای کفرزیتا ، لطامنه ، مورک

سه شهری که مثلث سرطانی منطقه و از مهم ترین نقاط تجمع مسلحین هست.

در این بین کفرزیتا بزرگترین شهر از لحاظ ساختاری و جمعیتی برای مسلحین بحساب میاد که داری بیشتر مقرهای فرماندهی ،انبارهای مهمات و تسلیحات ،بیمارستان و تجهیزات درمانی کافی است.

 

بیشترین اهمیت مورک راه بین المللی حلب - حماه ست که تسلط کامل ارتش بر این محور نقش بسزایی در آینده ی نبردها خواهد داشت . البته داخل مورک الان هم شاهد درگیری ها هست و ارتش تقریبا بر نصف شهر مسلطه ولی با توجه به استقرار مسلحین در شمال شهر و امداد هایی که از سمت شمال یعنی خان شیخون و به خصوص از غرب یعنی کفرزیتا دریافت میکنه ، به نوعی بسته شده و نه ارتش قادر به پیشرویه و نه مسلحین. بنابراین هرگونه پیشروی ارتش به سمت خان شیخون بدون پاکسازی کامل مورک بی نتیجه و بی فایدست و نیروها رو در ریسک قرار میده .

 

لطامنه ، هرچند که ارزش لطامنه از کفرزیتا کمتر هست ولی منطقی به نظر میرسه که ارتش بخواد اول از همه این شهر رو آزاد کنه ... دلیل اول اینکه در این منطقه ارتش بهترین خط تماس رو با مسلحین در لطامنه داره و با ریسک کمتر میتونه از چند جهت به این شهر فشار وارد کنه و دلیل دوم با توجه تسلط ارتش بر بلندی تل ناصریه و جبل زین العابدین ؛ دید آتش بسیار مناسب تری نسبت به دیگر نقاط داره و در درگیرهایی از این دست معمولا طرفی بیشترین موفقیت رو بدست آورده که دید اتش مناسب تری داشته.

 به امید پیشروی های بیشتر انشاالله