ارتش به فرماندهی سهیل حسن نمر در حمله ای سریع و مطمعن ، ارزه  واقع در شمال غربی حماه رو تسخیر کرد ...

 

لازم به ذکره که این منطقه مدت زیادی در سیطره ی مسلحین بود .

این حمله همزمان با کنترل ارتش بر روستای  بلحسین و مناطق مداجن حاصل شد ... این مناطق مشرف بر خطاب هستند .

مسلحین از این حرکت ارتش و سیطره بر مناطق جنوبی طیبه الامام غافلگیر شدند؛ در حال حاضر درگیری ها در حد فاصل بین قمحانه و طیبه الامام در جریانه ...

 

فعلا در حد فاصل بین شهر حماه و محرده ، ارتش یکی یکی در حال محاصره و قطع راه های امداد مسلحین هست و یکی از اهداف اصلی خطاب هست .

ارتش در حال تکمیل محاصره ی مسلحین در این شهر هست ، این رو هم باید در نظر گرفت که اگه ارتش بتونه بر تل الناصریه مسلط بشه ، حرکت ها بعدی روان تر خواهد بود ...