لحظاتی پیش صفحه ی رسمی دفاع وطنی پاکسازی کامل مورک را اعلام و این منطقه را منطقه ای امن معرفی کرد .

پس از اینکه ارتش بر تل مورک در وسط شهر مسلط شد ؛ شروع به پاکسازی شهر کرد که تا دقایقی پیش خبر پاکسازی کامل اعلام شد

سایتهای وابسته به مسلحین تروریست شروع به اعلام خسارات و تلفات خود کرده اند ... در یکی از این سایتها تلفات مسلحین را تا 200 نفر اعلام کرده اند .

 

حالا مثلث سرطانی معروف یعنی مورک - کفرزیتا - لطامنه دیگر سرطانی نیست و در روزهای آینده شاهد به بار نشستن زحمات بچه های خط مقاومت خواهیم بود ..

 

سردار سر به نیزه سلاااام ....

کفرزیتا سلام ....