هدف قرار دادن مقر وحوش داعش در روستای المنصوره در حومه ی غربی رقه