سرهنگ نوروس حسن، خلبانی که در حادثه سقوط جنگنده سوخو 22 بر فراز منطقه قلمون اسیر شده بود، اعدام شد.

این خلبان پس از خروج اضطراری از جنگنده به دست نیروهای جبهه النصره اسیر شده بود..

در این بین جیش الاسلام طبق معاهده ای با النصره قرار بود خلبان رو برای تبادل اسرا تحویل بگیره، از النصره به خاطر این اعدام انتقاد جدی کرد و خواستار تحویل پیکر خلبان برای تبادل احتمالی شد.