کلیپی از حمید الهایس (یکی از فرماندهان نیروهای مردمی الرمادی) که مردم رو برای ترک خونه هاشون سرزنش میکنه..

از اونور یکی میپرسه چرا به نیروهای شیعه اجازه ندادید از اول بیان توی شهر؟ اینم جواب میده که سیاسیون اجازه ندادن.

چیزی که مشخصه اینه که خود مردم هم به نیروهای مدافع اطمینانی ندارن و پشتشون نیستن.

لینک ویدیو : http://www.aparat.com/v/eV4dH