الکسی نیکولایفتیش

از نیروهای روسی که داوطلب شد و به همراه دفاع وطنی در جبهات مختلف در قصیر ، داریا ، جوبر ، و سخنه در ریف حمص به مبارزه پرداخت ...

آخر سر هم توسط تروریستها در سخنه ربوده شد

10610783_760523040695939_856743142396061