در حال حاضر وضعیت کوبانی و نواحی اطراف آروم شده .

سخنگوی رسمی YPG عنوان کرد :
" دواعش از غرب و جنوب با لباس مبدل ارتش آزاد وارد کوبانی شدند ،درگیریها در تمام طول روز ادامه داشت و در حال حاضر وضعیت آرام شده .
نحوه ی ورود دواعش در حال حاضر به خوبی روشن نیست . فرماندار اورفا گفته که دواعش از سمت جرابلس وارد شدند ؛ ولی جاده ای از سمت جرابلس به این نواحی وجود ندارد و این امر غیر ممکن است  .
ما نه میتونیم بگیم که دواعش از ترکیه وارد شده اند و نه میتوانیم این موضوع را رد کنیم .ولی شاهدان عینی وجود دارند که عبور داعش از مرز را تایید میکنند .
هنوز مسائلی به صورت مبهم وجود دارد و  ما در حال بررسی و تحقیق هستیم . "

مطمئنا در آینده ی ابعاد این قضیه روشن تر خواهد شد .