رهبر انصار الله ضمن تبریک عید غدیر ،در سخنرانی خود به مناسبت این روز  از مردم خواست برای مقابله بااقدام هادی برای انتقال بانک مرکزی به عدن و سوءاستفاده از آن ،به شعب بانکها رفته و با افتتاح حساب علاوه بر تقویت بانک مرکزی صنعا ،مخالفت خود را با انتقال آن اعلام دارند .
او گفت برای ما که همواره سعی کرده ایم استقلال بانک مرکزی حفظ شود و حقوق تک تک کارمندان دولت سر وقت پرداخت شود فرق نمی کند که بانک مرکزی در صنعا باشد یا حتی خارج کشور٬ مساله حفظ استقلال بانک مرکزی است زیرا آنان میخواهند با کنترل در آمد های نفتی از آن برای مقاصد شان استفاده کنند ،
او همچنین در پایان سخنانش به مردم استانهای جنوبی عربستان اعلام کرد که شما برادران ما هستید ما با شما دشمنی نداریم ،دشمن ما آل سعود است ،ما می دانیم که شما تحت ستم آل سعود زندگی می کنید و آنها با شما و مردم شرق عربستان مانند شهروندان درجه دوم حتی درجه دهم رفتار می کنند .