در راستای واکنش های عجیب اردوغان، او با رد عذرخواهی از روسیه، ترکیه را تنها کشوری دانست که در حال جنگ با داعش است و بیشترین ضربه را از داعش دریافت کرده. و با رد اتهام خرید نفت از داعش آن را هم به گردن دولت سوریه وشخص اسد انداخت.

اردوغان امروز گفته ترکیه از همان ابتدا داعش را گروه تروریستی دانسته و موضع ترکیه در مورد داعش شفاف و آشکار بوده.رجوعی به یک سال و چند ماه پیش و اظهارات داووداوغلو راجع به داعش نشان می دهد موضع ترکیه در آن برهه زمانی چه بوده است. داووداوغلو با پرهیز از اطلاق عنوان گروه تروریستی به داعش، دواعش را گروهی از مردم ناراضی و خشمگین عنوان کرد.