تحولات جهان اسلام, [16.07.16 05:47]
رجب طیب اردوغان تا دقائقی دیگر در یک نشست خبری در فرودگاه آتاتورک صحبت خواهد کرد
👇
✅ @islamicworldnews

تحولات جهان اسلام, [16.07.16 05:59]

اردوغان :

✖️گروه کوچکی از نظامیان اقدام به این کودتا کردند .

✖️کودتاچیان بهای کار خود را پرداخت خواهند کرد

✖️دولت ترکیه با پشتیبانی مردم به کار خود ادامه خواهد داد .

✖️یک قدرت موازی تلاش میکند امور را در دست بگیر ولی ما نمیگذاریم .

✖️کسانی که این کار را انجام دادند ، خائن اند .

✖️برخی نمیخواهند که مردم ترکیه باهم  متحد باشند .

✖️ما از طرف مردم انتخاب شده ایم و با قدرت به کار خود ادامه خواهیم داد .

✖️همه چیز در  آینده آشکار خواهد شد .
👇
✅ @islamicworldnews