معاون وزیر امور خارجه روز یکشنبه در گفت و گویی از آمریکا خواست دست از سیاست دوگانه در منطقه بردارد و به عربستان هم توصیه کرد روی کمک آمریکا در یمن حساب ویژه باز نکند.

امیر عبداللهیان اظهار داشت:

آزادیخواهان یمنی، مردم و مسلمانان یمن، حفظ امنیت حرمین شریفین در مکه و مدینه را اولویت اصلی خود می دانند، اما استمرار تجاوز به یمن موضوع دیگری است که پیامدهای اجتناب ناپذیر خود را دارد.(اگر ادامه پیدا کنه انصار الله مجبور میشن جواب بدن. چون دیگه ملت خسته شدن.جوابش هم برای سعودیها دردناکه)

وی گفت: زمان به نفع سعودی نیست. عربستان با تجاوز به یمن امنیت منطقه را به بازی گرفته است.معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد که تهران خواهان امنیت ، صلح و ثبات منطقه است و افزود: مواضع امارات در حمایت از سیاست غلط جنگ طلبی سعودی مایه تعجب است.

وی خواهان توقف فوری حملات شد و گفت: ارسال کمک های انساندوستانه و گفتگوی ملی تنها راه کار ممکن در قبال یمن است.

معاون وزیر امور خارجه همچنین خبر دستگیری دو نظامی ایران در عدن را نادرست خواند و گفت: ایران هیچ گونه نیروی نظامی در یمن ندارد.