ادوات سنگین انصار الله که امروز به سمت جنوب و به خصوص عدن روانه شد.مثل اینکه حوثی ها عزم رو جزم کردن کار عدن رو یکسره کنن.