جای همه شما خالی

زیارت مولای متقیان امیر المومنان اسد الله علی بن ابی طالب

نایب الزیاره تمام دوستان هم بودیم