روستای غیر نظامی الصراری پس از روزها مقاومت جانانه در برابر مرتزفین سعودی سرانجام به دلیل آتش باران شدید ،تسلیم شد و سقوط کرد .

قابل ذکره که نیروهای انصار الله در  این روستا در حومه ی تعز حضور نداشتند ،بنا به گفته ی شاهدان عینی مزدوران هادی پس از ورود به این روستا تعداد چهل ونه نفر از جوانان شهر را بازداشست و به مکان نامعلومی منتقل کردند .

محمد عبدالسلام سخنگوی انصار الله در خصوص جنایات مزدوران هادی در الصراری گفت که رفتار مرتزقین در برخورد با مردم غیر نظامی این روستا ماهیت آنها را بیش از پیش آشکار کرد .

وی همچنین از سکوت مجامع بین المللی درخصوص جنایات انجام شده و هدف قرار گرفتن منازل مردم توسط نیروهای هادی شکایت کرد .