آزادسازی مرج السلطان گام مهمی در پاکسازی قطاع جنوبی غوطه شرقی هست و باعث جدا شدن و تقسیم این قطاع به دو قسمت شرقی و غربی می شود و دست ارتش برای توسعه عملیات و پیشروی در این دو قسمت بازتر خواهد شد.
نقشه با کیفیت : http://s3.img7.ir/AGTRd.jpg