پس از زنکوره، روستای العصریه در غرب رمادی پاکسازی شد.

در شرق رمادی هم عملیات جزیره خالدیه ادامه داره و درگیری در البوبالی سنگینه..

حضور سلولی داعش در مناطق استان الانبار به خصوص شرق رمادی، نیروهای زیادی رو مشغول حراست مناطق مختلف کرده.

ان شاءالله شرق رمادی پاکسازی بشه، نیروهای زیادی آزاد خواهند شد.

کرمه هم به همین صورت نیروهای زیادی رو مشغول کرده.