طی این چند روز درگیریهای شدیدی در اغلب محورهای مهم گزارش شده .

جبهه ی مرزهای شمالی :

رزمندگان سلحشور انصار الله در یک حمله ی برق آسا دوروز قبل موفق شدند روستای القرن واقع در عمق استان عسیر سعودی را تصرف کنند ،لازم به ذکر است که طی این دوروز ارتش سعودی چند حمله برای باز پسگیری آن ترتیب داده که با مقاومت انصارالله با دادن تلفات مجبور به عقب نشینی شده است .

تعز :

شهر تعز برای بار سوم در شرف محاصره است پیشرویهای مهم انصار الله در جبل الهان واقع در جنوب غربی تعز اگر با موفقیت کامل همراه شود ،محاصره ی تعز مجددا برقرار خواهد شد .

مارب صرواح:

متاسفانه خبر های ناامید کننده ای از صرواح حاکی از سقوط مرکز شهر صرواح به دست مزدوران هادی است ،اما در صورتی که نیروهای هادی بخواهند مواضع خود را تثبیت کنند لازمه جبل الهیلان را هم تصرف کنند که تا کنون این اتفاق نیفتاده و طی چند حمله ای که انجام دادند با تلفات عقب نشینی کردند ،اگر انصار الله موفق بشه جبل هیلان را حفظ کنه تصرف مرکز صرواح برای هادی فایده ای نداره اما در صورت سقوط آن و رسیدن نیروهای هادی به قبایل خولان که قبلا اعلام بی طرفی کرده بودند ،بعید است که بیطرف بمونند و قطعا به هادی خواهند پیوست .زیرا تجربه ثابت کرده که این اعلام بی طرفی ها دایم نیست .برای پیروزی شیران حیدری انصارالله دعا فراموش نشه .