محله کردنشین شیخ مقصود حلب از معدود مناطق سوریه بود که در مدت زمان ترک مخاصمه روزهای خونینی رو سپری کرد.

گروههای مسلح به کرات با توپ جهنم و کپسولهای گاز این محله رو مورد هدف قرار دادند که دهها غیرنظامی به شهادت رسیدند یا مجروح شدند. بسیاری از این گروهها کلیپهای ویدیویی هدف قرار دادن شیخ مقصود رو با افتخار ضبط و پخش کردن. یکی از این گروهها تیپ سلطان مراد با اعضای عمدتا ترکمن و تحت حمایت ترکیه هست

قبلا در مورد گروههای تحت حمایت ترکیه و تعلقاتشون پست زده بودیم از جمله پستی که در معرفی آلپ ارسلان چیلک از اعضای سابق گرگهای خاکستری بود.

در زیر میتونید تصاویر دو تن از اعضای تیپ سلطان مراد رو در حال نشان دادن علامت گرگهای خاکستری حین حمل کپسولهای گاز برای حمله به شیخ مقصود ببینید.