10270773_562539707115832_334797087805454190_n

 روزنامه یورت چاپ ترکیه در گزارش هفتگی خود که به مسائل سیاسی و ژئوپلتیک منطقه میپردازد این هفته تیتر جنجالی خود را به رقابت ایران و ترکیه در خاورمیانه اختصاص داد.

این روزنامه تُرک گزارش خود را با این سوال از شخص اردوغان شروع میکند:

آقای اردوغان شما که خود را وارث شاه سلیمان بزرگ میدانید به ملت ترکیه تنها این را بفهمانید که آیا شاه سلیمان بزرگ برای لشکر کشی به شامات از دولت صفوی اجازه گرفت؟ آیا تاریخ را فراموش کرده اید یا ملت تُرک را به سخره گرفته اید؟ آیا شما وضوی 3 سال قبل خود را برای ورود و خواندن نماز در مسجد اموی دمشق هنوز نگه داشته اید؟!

آیا کشوری در خاورمیانه هست که رابطه خوبی با ما داشته باشد؟ نام ببرید!

سوری ها به خون ما تشنه هستند ؛ لبنان بخاطر مسائل ارضی چشم دیدن مارا ندارند؛ اسرائیل را از خود دور کردیم ؛مصر تمام کالاهای مارا تحریم کرده و با قبرس و یونان در حال تشکیل اتحاد است ؛ عربستان بخاطر دیدگاه اخوانی شما در حال جنگ سرد با ماست و همپیامان کویتی و اماراتی انها هم بر علیه ما هستند ؛یونانی ها و قبرسی ها مارا بزرگترین دشمن خود میدانند ؛ با قدرت اول این روزهای منطقه(ایران) درگیر شده ایم.

خود شما هم میدانید ایرانی ها هیچ ابایی در برخورد نظامی ندارند,آنها وارد سوریه و عراق و لبنان و یمن شده اند ما وارد کجا شده ایم؟ بله بخش شمالی قبرس آن هم نه به لطف شما! بعد از 3 سال ایران و سعودی ها منافع شان را بدست آورده اند. ایرانی ها عمق استراتژیکشان را تا سواحل مدیترانه و دریای سرخ امتداد داده اند و سعودی ها مصر و لیبی و چند کشور حوزه خلیج فارس را به اتحاد خود در آورده اند اما ما..

ایرانی ها برای منافع خود مستشارانشان را وارد خاک همسایگان میکنند ولی با یک هشدار ارتش ما را پشت مرزهای سوریه نگه میدارند.

من میدانم آنها به چه فکر میکنند آقای اردوغان ! آقای اردوغان ! ایرانی ها به ما می خندند.

/صفحه مطالعات خلیج فارس