1- نیروهای انصارالله از دور نمایان میشن.

سه حالت پیش میاد:

1-2- سربازای عربستانی فرار میکنن

2-2- سربازای عربستانی نصفه و نیمه درگیر میشن

3-2- سربازای عربستانی به شدت درگیر میشن

از بین سه حالت فوق در حالت اول:سربازای عربستانی جون به در میبرن ولی مقرشون با خاک یکسان میشه

و در حالت دوم و سوم:سربازای عربستانی جون به در نمیبرن و در عین حال مقرشون نابود میشه..

در نهایت میشه نتیجه گرفت:

نزدیک شدن انصارالله به مقرهای عربستان = انهدام مقر. lol