آمار رسمی منتشر شده توسط آمریکایی ها نشون میدن که هفته ای حدود 50 سورتی بمباران تنها روی رمادی و روستاهای اطراف اون انجام میشه و این به جز بمباران جنگنده های نیروی هوایی خود عراقه..

**

جبهات عراق از رخوت و کندی ررنج میبرن و پیشروی ها خیییییلی کند هست