تصاویر اعزام نیروها به ضلوعیه عراق

 

زیباست :rose:

10891628_1554703414767360_28996773897155