ما فرزندان ولایت هستی

مقسم خورده ایم تا آخر خون ما از ولایتمان دفاع میکنیم.

و امام خامنه اى تحت هر شرایطی تنها نمیگذاریم.

جانمان را در این راه میدهیم تا ولایت فقیه همیشه پابرجا بماند.

الانبار- فلوجه